Běží leden, léta páně 2020, když se parta kluků motajících se kolem černivského fotbalu rozhoduje pro smělí plán udělat něco navíc, něco pro černivský fotbal, něco navíc pro obec Černiv a obecně možná něco pro další mladé generace – projekt víceúčelového hřiště s umělou trávou SVÉPOMOCÍ (za finančního přispění širší veřejnosti na kterou se dostane na konci tohoto článku), které by mohlo sloužit nejen černivským fotbalistů, černivské přípravce, ale obecně širší veřejnosti! I když je projekt zhruba ve své polovině, dovolte mi vás informovat jak to celé bylo, jak to probíhalo a jak to nyní vypadá!

Je to skoro na den přesně rok co jsme obdrželi souhlas pana starosty Víta (za což mu patří velké DÍKY) využít bezplatně obecní pozemek k tomuto záměru. Poté následovalo představení plánu dlouholetému prezidentovi klubu panu M. Týcemu. I jemu se plán zamlouvá a dává zelenou! S pomocí Davida Chodury, bývalé dlouholeté brankářské jedničky Sokola se rozbíhá byrokratické kolečko a informovanost občanů viz leták, který obíhal po naší vísce. Když se nyní podívám zpětně, asi jsme měli příliš velké ambice, když jsme na letáku zmiňovali další akce, které by se měli konat, nicméně nikdy neříkej nikdy a zlepšování je potřeba dělat pořád!

Pokladnička zůstávala po celou dobu v naší fotbalové hospůdce s již ikonickým názvem “Špuntárna”. Jakýkoliv dobrovolný příspěvek bylo možné tím pádem vhodit do zapečetěné pokladničky. Bohužel začátek prací jsme byly nuceni neustále posouvat neboť první vlna nákazy covid-19 zuřila v plné síle a tím pádem i na nás dolehla i vládní opatření …. Tímto dlouho-měsíčním přeskokem se dostáváme do července, konkrétně do 21.7.2020, kdy jsme se na výkopových pracích dohodly s Miroslav Krajčovičem ze sousedního Chotěšova.

Po výkopových pracích začala postupně navážka štěrku, drtě a začalo betonování obrubníků.

Následně se rozbíhají fotbalové soutěže a to nás na pracích zabrzdí. V říjnu se bohužel nebo bohudík, nechám na posouzení každého, soutěže opět zastavují sílícím působením covidu-19. Tímto se nám naskýtá další možnost se do prací opět trošku obout. Tak činíme a usilovně se pracuje na rozhrnutí drtí, rovnání a hutnění. To, co se zprvu zdálo jako velice snadná a triviální věc nám přiznám se dělá zatím asi největší starosti! Bagrem se nám daří drť do určité míry rozhrnout, ale pořád to není ono.. pořád je něco špatně a tak nastupují úřadovat hrabičky.. toto řešení se zdá být účinné, ale jen do okamžiku pohledu zkušeného oka.. zase špatně! Přichází na řadu těžká technika. O pomoc jsme poprosili místního hospodáře Otu Čtrnáctého, který poskytuje svůj traktor-bagr a zkoušíme to dát na hydraulickou sílu. Bohudík toto řešení zabralo a dokázali jsme se zbavit největších nerovností, ale stejně to pořád ještě zdaleka nebylo ono. Ota přichází s nápadem menšího traktoru s bránami a těžkou traverzou za nimi. Tímto traktorem to několikrát přejezdí a hurá!!! funguje to.. vše se srovnává a už to skoro vypadá jako připravená plocha pro vznikající hřiště. V mezičase se již pracuje na natírání svařených sloupů pro osvětlení. To už se pod tíhou neustálých prací dostáváme v časovém období do půlky Listopadu, počasí nám přeje a tak přichází na řadu betonáž sloupů společně s natahováním elektriky.

V půlce následujícího týdne dorazí 4 ks osvětlení. Není na co čekat .. od obce Černiv (Děkujeme) si půjčujeme vysouvací žebřík a probíhá montáž světlometů a testovací zkouška! Už jen tento pocit hřeje u srdce z dobře vykonané práce! Následují elektroinstalační práce, které zajistil Martin Pail! kdy nám sehnal to správné vybavení a zajistil odborné připojení! Martinovi za to velice děkujeme!

V důsledku testu rozhodujeme o objednávce dalších dvou stejně silných světlometů na prostřední sloupy. Ty dorazí celkem rychle a tak se v následujícím víkendu dělá akce “Z” … prý jen nasazení dvou světlometů a dobetonování obrubníků tak aby se hřiště už kolem dokola zavřelo… 🙂 takový byl tedy původní plán! Jenže se to zvrhává v neustálou práci až do pozdních večerních hodin. Zatím co se betonují obrubníky, jezdíme půjčenou vibrační deskou na ploše hřiště, dovážíme štěrk, rovnáme finálně tak abychom byly schopni poté začít pokládat trávníkové koberce! Když je betonáž hotová stejně tak jako připravený terén rozsvěcujeme poprvé všech 6 sloupů osvětlení a shodneme se, že je to dobré, povedené! V tom někdo zavelí pojďme natáhnout jeden dva koberce abychom viděli jak to bude vypadat vůči povrchu… samozřejmě u jednoho či dvou neskočilo a roztahali jsme koberce po celém hřišti.

Následující celý pracovní týden probíhá prořezávání koberců a posouvání je k sobě aby vytvořili finální celiství povrch. Následující fotka, která je zároveň poslední aktuální hovoří za vše!

Aktuálně , jak již bylo na začátku zmíněno je projekt zhruba ve své polovině, kde v jarních měsících zbývá koberce podlepit, zasypat gumou a písem. Kolem dokola pak vzniknou metr vysoké mantinely se sítí za bránami! Tudíž ještě celkem dost práce!

Pojďme závěrem trošku bilancovat, děkovat a také rovnou informovat! Díky společnému úsilí se podařilo dát dohromady skvělou sumu 55 045 kč!!!! wauuu! Pojďme nyní odečítat… Rovných 5000 kč bylo zaplaceno za zemní a výkopové práce, za sloupy osvětlení bylo zaplaceno 4430 kč, za obrubníky bylo zaplaceno 6890 kč, beton stál 4100 kč, za elektro materiál bylo zaplaceno 4020 kč, světlomety byla největší očekávaná položka – 19900 kč, připravené máme již jekly na mantinely, za které jsme zaplatily 3200 kč! Celkem tedy utraceno 47 540 kč. V kase tedy zůstává 7505 kč!

Nyní přichází slova díků všem těm, kteří jakoukoliv částkou přispěli na společný cíl! Jmenovitě alespoň touto formou děkujeme : Pavlu Vítovi, Janě Cihlářové, Davidu Chodurovi, Lence, Hance a Milanovi Práglovi, Marcelu Týcemu ml. ale i Marcelu Týcemu staršímu, Liborovi Suchému, panu Vobořilovi, starostovi obce Petru Vítovi, Aleně Svobodové, Honzovi Proskočilovi, Martinovi Náhlovskému, Tomáši Práglovi staršímu, paní Klosové, panu Střížkovi, panu Jardovi Týcemu, panu Markvartovi, panu Václavu Suchému, Martinovi Práglovi mladšímu, panu Machylovi, Martinovi Práglovi staršímu, Zděnkovi Bovškovi mladšímu, Kubovi Horákovi, Vaškovi Netolickému staršímu, Františkovi Hlavatému, Václavu Beštovi, panu Závadovi, Fandovi Horákovi, Tomáši Chodurovi, Tomáši Uličnému, Míru Práglovi, Jirkovi Podařilovi, Vencovi Černému, Petru Heskovi, Patriku Krebsovi, Petru Vítovi mladšímu, panu Rybářovi, panu Petru Tůmovi, panu Hauzerovi, a černivskému spolku Černivky!

Nyní bych tímto způsobem také chtěl první speciální díky poslat Kubovi Horákovi a společnosti Moje Elektro, Martinovi Pailovi, panu Točinovi, Davidu Chodurovi, Jiřímu Kučerovi, Otovi Čtrnáctému, Aleši Limpouchovi a společnosti Pilnaj cont s.r.o. , Petrovi Neprašovi a Sokolu Brozany za to, že se postarali o materiální vybavení, svůj volný čas a svůj um a práce na tomto projektu!

Druhé speciální díky bych chtěl poslat všem dříčům! Jmenovitě : Patrik Krebs, Marcel Týce ml., Jirka Lubas, David Chodura, Míra Prágl, Tomáš Chodura, Míra Kalivoda, Marcel Týce st., Pavel Mareš, Kuba Horák, pan Minka, Ota Čtrnáctý, Aleš Limpouch,

Další aktuality přineseme počítám někdy v létě jakmile bude hřiště kompletně hotové!

0 0 votes
Article Rating